Szkolenie BHP online dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

WOW! Szybkie, łatwe i bez problemowe szkolenie bhp online.

🕐 Dokonaj zakupu od razu a:

✔️ Zaoszczędzisz czas
✔️ Dostosujesz jego intensywność do własnego grafiku
✔️ Uzyskasz odpowiedzi na pytania dotyczące warunków pracy
✔️ Otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Dodatkowo:

 Zabezpieczysz się przed karą z Państwowej Inspekcji Pracy
Unikniesz kłopotów, jeżeli wydarzy się wypadek przy pracy
Pozbędziesz się kłopotliwych pytań o warunki pracy
Unikniesz kosztów dojazdu  

 

Szkolenie bhp nigdy nie było aż tak proste!!

📌 Szkolenie okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych jest przeznaczone dla osób zatrudnionych jako w szczególności projektanci, konstruktorzy, technolodzy. Spełnia wszystkie wymagania prawne. Po przejściu szkolenia otrzymasz pełnowartościowe zaświadczenie!  

📌 Ramowy program szkolenia jest dokładnie taki jak w wymaganiach prawnych.

Ramowy program szkolenia

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
 • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
 • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
 • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzoru i kontroli warunków pracy,

b. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

 1. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
 3. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
 4. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.
 5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.